CZ, Karlovarský kraj, Karlovy Vary

 

Hotel Windsor bol postavený v roku 1866 podľa projektu L. Rennera, Gustava Haina a Eduarda Labitzkyho. Vtedajší Kurhaus patril k najmodernejším balneologickým centrám v Rakúsko-Uhorsku. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, sa vdýchol nový život vstupným priestorom, ubytovacím kapacitám ako aj lázenskej zóne.

Autori: Regec, Mikoláš, Holan, Švec

windsor

regec+vrbova

a r c h i t e k t i