top of page

Materská škola

SK, Vyšné Ružbachy

 

Vedenie obce sa v snahe zastaviť znižovanie počtu obyvateľov rozhodlo pre zlepšenie občianskej vybavenosti pre mladé rodiny.

Pre areál budúcej Materskej školy bol vybraný pozemok nachádzajúci sa v centralnej časti obce. Areál je z východnej a západnej strany ohraničený zástavbou bytových  a rodinných domov.  Severne od parcely sa nachádza cest a základná škola a smerom na juh sú situované záhrady. Objekt materskej školy je umiestnený v severnej časti pozemku, čím sa oddelia exteriérové priestory určené pre hry a šport od verejnej komunikácie. Budova je navrhnutá ako dvojpodlažný objekt, členený do dvoch traktov. Každý z traktov má samostatnú úroveň strešného plášťa. Tieto dva trakty s rôzne lámanou líniou strechy tak reprezentujú morfológiu Tatranskej krajiny. Severný trakt na 1.NP pozostáva zo vstupnej časti, jedálne, kuchyne a technologického zázemie objektu. V južnom trakte sa nachádzajú triedy so spálňami a hygienickým zázemím. Súčasťou južného traktu je terasa po celej dĺžke objektu. Z terasy ako aj herných plôch je vidieť krásnu scenériu Tatranských štítov.

bottom of page