zup2.jpg
zup4.jpg
zup3.jpg
Rekonštrukcia Župného domu a prístavba nového krídla

Budova bývalého Župného domu je dnes sídlom Mestského úradu v Šahách. Nové krídlo, situovane v západnej časti pozemku sa stane novým centrom kultúry, oddychu a zábavy. Bude využívané ako ZUŠ, spoločenská sala a kaviareň. Novostavba sa hmotovo nesnaží konkurovať objektu starej budovy, výškovo siaha po odkvap existujúceho objektu a sú na nej použite podobne okrové farby. Hmotovo-priestorove členenie kopíruje historickú budovu, pričom mohutná vstupná časť je odľahčená presklennou fasádou Na novostavbe navrhujeme štruktúrovanú fasádu podobne ako to je na objekte Župného domu, štruktúra použitá na novej fasáde bude reprezentovať dnešnú dobu, čím vytvárame symbiózu modernej a historickej architektúry pričom historická budova sa stáva dominantou svojho okolia. Nádvorie je rieśené ako „zelená“ oáza, pre zamestnancov ako aj návštevníkov kultúrnych zariadení.

Autori: Regec, Chrien

regec+vrbova

a r c h i t e k t i