Ing. arch. 
Autorizovaný architekt SKA

Študoval na Fakulte architektúry, STU v Bratislave. Počas štúdia bol jeho návrh revitalizácie cementárne na kultúrnospoločenské a umelecké centrum prezentovaný na medzinárodnom bienále  „Industrial heritage-on the edge“.

V praxi pôsobil v Karlových Varoch, kde sa venoval rekonštrukcii historických objektov a projektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. V Prahe spolupracoval s ateliérom CAMA so zameraním na bytové komplexy a administratívne centra. Od roku 2017 je autorizovaným architektom v Slovenskej komore architektov.

mario@regecvrbova.com

+421 905 338 315 

mário regec

Ing. arch.

Absolvovala štúdium architektúry na FA ČVUT v Prahe. Prednášala na medzinárodnej konferencii venujúcej sa konverzii obytných súborov „Sídliště, jak dál?“. Počas štúdia bola jej práca venujúca sa problematike bytových domov knižne publikovaná. Skúsenosti získala v pražskom ateliéry MONOM, v ktorom spolupracovala na medzinárodných projektoch s Holandským ateliérom Erick van Egeraat. Následne pôsobila v Olomouci v  ateliéry Alfaprojekt, kde sa venovala obytným komplexom. V roku 2016 začala jej spolupráca s Máriom, ktorá viedla k vzniku spoločného ateliéru.

tereza@regecvrbova.com

+421 948 015 311

Tereza Vrbová

regec+vrbova

a r c h i t e k t i