foto.jpg

Študoval na Fakulte architektúry, STU v Bratislave. V praxi pôsobil v Karlových Varoch, kde sa venoval rekonštrukcii historických objektov a projektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. V Prahe spolupracoval s ateliérom CAMA so zameraním na bytové komplexy a administratívne centra. Od roku 2017 je autorizovaným architektom v Slovenskej komore architektov.

mario@regecvrbova.com

+421 905 338 315 

mário regec

michal avuk

projektant pozemných stavieb

 

avuk@regecvrbova.com

jakub barancík

projektant pozemných stavieb

 

barancik@regecvrbova.com

Absolvovala štúdium architektúry na FA ČVUT v Prahe. Počas štúdia bola knižne publikovaná jej práca venujúca sa problematike bytových domov. Skúsenosti získala v pražskom ateliéry MONOM, v ktorom spolupracovala na medzinárodných projektoch s Holandským ateliérom Erick van Egeraat. Následne pôsobila v  ateliéry Alfaprojekt.

V roku 2016 začala jej spolupráca s Máriom, ktorá viedla k vzniku spoločného ateliéru.

tereza@regecvrbova.com

+421 948 015 311

Tereza Vrbová

architekt

nikola kudlácová

architekt

 

kudlacova@regecvrbova.com