Študoval na Fakulte architektúry, STU v Bratislave. V praxi pôsobil v Karlových Varoch, kde sa venoval rekonštrukcii historických objektov a projektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. V Prahe spolupracoval s ateliérom CAMA so zameraním na bytové komplexy a administratívne centra. Od roku 2017 je autorizovaným architektom v Slovenskej komore architektov.

mario@regecvrbova.com

+421 905 338 315 

Mário Regec

Absolvovala štúdium architektúry na FA ČVUT v Prahe. Skúsenosti získala v pražskom ateliéry MONOM, v ktorom spolupracovala na medzinárodných projektoch s Holandským ateliérom Erick van Egeraat. Následne pôsobila v ateliéry Alfaprojekt. V roku 2016 začala jej spolupráca s Máriom, ktorá viedla k vzniku spoločného ateliéru.

tereza@regecvrbova.com

+421 948 015 311

Tereza Vrbová

architekt

Michal Avuk

projektant pozemných stavieb

 

avuk@regecvrbova.com

Nikola Kudláčová

architekt

 

kudlacova@regecvrbova.com

Jakub Barančík

projektant pozemných stavieb

 

barancik@regecvrbova.com