ba6.jpg
ba2.jpg
ba  3.jpg
ba  1.jpg
veza na hranici.jpg
ba  2.jpg
Matadorka SK-AT

Riešené územie sa nachádza v západnej časti Petržalky, medzi priemyselnou zónou a Slovensko-Rakúskou hranicou. Petržalka ja pre mohých betónovou džungľou... V čom však tento pocit pramení? A ako postupovať aby ľudia hrdo volali Petržalku domovom? Matadorka SK-AT je projekt ktorý čerpal podnety z nedostatkov a prináša to čo ľudom chýba. Uličnosť a blokovú zástavbu, lineárne centrá občianskej vybavenosti, urbanistickú štruktúru v ktorej sa dá jednoducho orientovať, kombináciu verejnych a poloverejných priestorov, ľudskú mierku, ako aj prepojenie obytných zón so zónami zelene a vodnými plochami. Vytajte Doma

regec+vrbova

a r c h i t e k t i