top of page

Rekonštrukcia hotela Ďumbier

SK, Brezno
2. miesto | verejná, anonymná architektonická sútaž návrhov | národná kultúrna pamiatka | 

Cieľom návrhu je prinavrátenie dôležitosti a pôvabu bývalej reduty, dnešného hotela Ďumbier. Návrh pracuje s úpravou vstupov do budovy z uličného priestoru. Na rohu budovy navrhujeme obnovenie vstupu  v jeho pôvodnej pozícii z roku 1910. Nárožná poloha budovy v rámci uličného priestoru v kombinácii so zaobleným rohov vytvára priležitosť pre elegantný vstup do kaviarne.

V dvorovej časti je na prízemí navrhované odstránenie nevhodných prístavieb v kontakte s meštianskym domom. V nadstavbe meštianskeho domu je z dvorovej strany navrhovaná asanácia nadbytočnej hmoty, čím vznikne terasa prístupná z hotelových izieb.

Fasády objektov sú materiálovo a farebne zjednotené vo svetlobéžových odtieňoch. Členenie dvorovej fasády meštianskeho domu  je tvorené vetikálnymi konkávnymi pásmi, ktoré sa v ornamentálnej forme nachádzaju aj na historickej fasáde budovy hotela.

V parteri dvorovej zástavby dôjde k zjednoteniu vizuálnej podoby. Vertikalita uličnej fasády je vo dvore aplikovaná formou stĺporadia doplneného o vrstvu perforovaného plechu za ktorým je skrytá existujúca prístavba kuchyne. V stene z perforovaného plechu sa nachádzajú vstupy pre zásobovanie kaviarne a reštaurácie.

V dvorovej prístavbe meštianskeho domu, budú návštevníci hotela relaxovať vo wellness zóne v klenbových priestoroch podzemného podlažia. Dispozícia v 1.NP dvorovej prístavby kopíruje historický pôdorys, kde sa do miestnosti vstupovalo z pavlače. Už z exteriéru  je cez presklenú chodbu vidieť oblúkové dvere do mezonetových apartmánov. Tvar dverí do apartmánov je reflexiou oblúkových okien na uličnej fasáde hotela.

Strecha meštianskeho domu má zo strany námestia zachovanú výšku hrebeňa. Na streche sa nachádza bar pod otvoreným nebom, ponúkajúci výhľad na námestie z vtačej perspektívy.  Zo strany námestia bude bar skrytý za rovinou strechy. Dvorová prístavba bude mať zachovaný tvar pultovej strechy, čo je charakteristické pre dvorovú zástavbu historickej urbanistickej štruktúry v Brezne.

Dvor je koncipovaný ako spevnená plocha stupňovito gradujúca k vstupu do hotela. Prístup do hotela pre imobilných bude zabezpečený šikmou schodiskovou plošinou. Spevnené plochy v areáli umožňujúce zásobovanie a bezproblémový prístup k objektom susediacim s hotelom. Trávnatá plocha v centrálnej časti dvora a tieňomilná vegetácia pri vstupe, zlepšujú mikroklímu a spríjemňujú priestor.

Odstránením nevhodných prístavieb, racionalizáciou dispozičných riešení a detailmi na obnovovanej ako aj novej fasáde získa hotel Ďumbier opäť dôstojný ucelený výraz.

bottom of page