Furmanský dom

SK, Belá nad Cirochou

 

Furmanský dom je súčasťou areálu ktorý slúži na kultúrne a spoločenské podujatia ako aj súťaže furmánov v dedinke pod Vihorlatom.  Súčasťou areálu je aj malý amfiteáter a Hotel pre kone slúžiaci na dočasné ustajnenie koní súťažiacich vo furmanských pretekoch, ktoré sa pravidelne konajú pod záštitou obce.

Vo furmánskom dome sa nachádzajú expozície furmánstva a včelárstva, konajú sa v ňom odborné prednášky, workshopy a diskusi. Furmansky dom napomáha zachovať tradíciu  remesiel pre budúce generácie a poskytnuje návštevníkom retrospektívny obraz spôsobu práce s koňmi vtedajšej spoločnosti.

Budova je osadená v centrálnej časti areálu v bezprostrednej blízkosti existujúceho jazierka. Terasa so sedením čiastočne levituje nad jazierkom. Materiálové riešenie nadväzuje na históriu furmanstva, pre ktoré je charakteristická práca s drevom. Fasáda z drevených hranolov a sedlová strecha so spodnými polvalbami  vyskladaná šindľovou krytinou reflektuje ľudovú architektúru regiónu. S tradičným tvaroslovím architektúry kontrastuje presklená plocha na východnej fasáde zabezpečujúca optické prepojenie interiéru s  vodnou plochou ako aj aktivitami na amfiteátri. Okna v štítoch sú opticky potlačené dreveným latovaním paralelným so sklonom strechy, ktoré prechádza aj popred okná. Princíp presklenej plochy s predsadeným latovaním je uplatnený aj na hlavnom vstupe do objektu čo dopĺňa stavbu o moderný výraz.

Navrhovaný areál ma za úlohu nielen zvýšiť kultúrny kredit obce, ale aj nadviazať úzky vzťah s ostatnými obcami, ktoré sa podieľajú na rovnakých aktivitách. Cieľom je zvýšiť povedomie a záujem o upadajúce remeslá akými sú furmanstvo a včelárstvo.