furmanský dom

SK, Belá nad Cirochou

 

Furmanstvo, včelárstvo,  voľný čas a kultúra, to všetko spája furmanský areál v dedinke pod Vihorlatom. Furmanský dom, objekt vyzdvihujúci furmánske ale aj včelárske remeslo sa nachádza v obci Belá nad Cirochou. Je súčasťou väčšieho areálu ktorý slúži na kultúrne a spoločenské podujatia ako aj súťaže furmánov. Súčasťou areálu je aj malý amfiteáter a Hotel pre kone slúžiaci na dočasné ustajnenie koní súťažiacich vo furmanských pretekoch ktoré sa každoročne konajú pod záštitou obce.
Furmansky dom je osadený pod kopcom v centrálnej časti areálu v bezprostrednej blízkosti existujúceho jazierka. Terasa so sedením čiastočne levituje nad jazierkom. V objekte Furmanského domu budú môcť návštevníci obdivovať dobové náradia, nástroje a všetko čo je s furmanstvom spojené. Furmansky dom napomáha zachovať identitu týchto remesiel aj pre budúce generácie a poskytnúť návštevníkom retrospektívny obraz spôsobu práce s koňmi a včelami vtedajšej spoločnosti. Okrem expozície predmetov slúži tento objekt aj na odborné prednášky, workshopy a diskusie pre návštevníkov. Materiálové riešenie nadväzuje na históriu furmanstva, pre ktoré je charakteristická práca s drevom. Fasáda z drevených hranolov a sedlová strecha so spodnými polvalbami  vyskladaná šindľovou krytinou reflektuje ľudovú architektúru regiónu. Okna v štítoch sú opticky potlačené dreveným latovaním paralelným so sklonom strechy, ktoré prechádzajú aj popred okná a doplňaju ľudovú architektúru o moderný výraz. S tradičným tvaroslovím architektúry kontrastuje presklená plocha na východnej fasáde zabezpečujúca optické prepojenie interiéru s  vodnou plochou ako aj aktivitami na amfiteátri.
Navrhovaný areál ma za úlohu nielen zvýšiť kultúrny kredit obce, ale aj nadviazať úzky vzťah s ostatnými obcami, ktoré sa podieľajú na rovnakých aktivitách. Cieľom je zvýšiť povedomie a záujem o upadajúce remeslá akými sú furmanstvo a včelárstvo.

regec+vrbova

a r c h i t e k t i