Rekonštrukcia drevenice

SK, Donovaly

publikováno v časopise Strechy Fasády Izolacie 02/2020

 

Rekonštrukcia domu Francza Mišuta z roku 1886 je príkladom rozsiahlej , ale citlivej rekonštrukcie.  Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšenie štandardu bývania, ako aj obytnej plochy súčasným majiteľom so zachovaním génia loci malebnej drevenice. Pôvodná stavba z časti napadnutá drevokazným hmyzom bola úplne rozobratá.  Strešná konštrukcia bola z dôvodu poškodenia nahradená novou, so zachovaním sklonu a výšky strechy, v podkroví vznikli nové obytné priestory.  V obvodovom plášti boli preskúmane jednotlivé kusy dreva(poškodene kusy vymenené) a celý obvodový plášť opätovne poskladaný. Východná časť objektu bola poskladaná na pôvodnú pozíciu a západná časť posunutá smerom k hranici pozemku, čím vzniklo predĺženie objektu, vzdialenosť medzi jednotlivými časťami je vyplnená sklom čím je z dennej zóny zabezpečený výhľad na lesy a lyžiarsky svah pod chatou.