Denný stacionár

SK, Belá nad Cirochou

 

Jednoduchosť, účelovosť, dobrá poloha a sociálny kontakt.

Sociálny kontakt pre osoby, ktoré sú odkázané na dennú starostlivosť, je veľmi dôležitý. S týmto účelom vznikla aj požiadavka

na objekt Denného stacionára v jednej z dediniek na východe Slovenska. Predovšetkým poloha hrá v tomto prípade veľkú úlohu a je pre objekt veľmi priaznivá. Budova sa nachádza v bezprostrednom kontakte so zdravotníckym zariadením a využíva rovnako aj jeho prístupovú komunikáciu. Susedí tiež so školským areálom a dáva tak objektu a jeho užívateľom možnosť vzájomného kontaktu, nie len s užívateľmi stacionára. Architektonické stvárnenie objektu dokonale zapadá do konceptu okolia. Využitím prevetrávanej fasády

z dreveného obkladu tak komunikuje s prírodou a dostatkom zelene v okolí. Objekt je jednopodlažný a má jednoduchý obdĺžnikový pôdorys rozčlenený do dvoch prevádzkových častí a to stravovacej a spoločensko- oddychovej. Stravovacia časť pozostáva z veľkokapacitnej kuchyne s vývarovňou a skladovými priestormi. Spoločensko-oddychovú časť tvorí jedáleň - spoločenská miestnosť, odpočinkové miestnosti, miestnosť pre maséra, zázemie pre klientov a zamestnancov. Objekt disponuje aj veľkou terasou orientovanou na juhozápad s výhľadom na okolitú zeleň. Nosný systém budovy tvorí stĺpiková konštrukcia z KVH profilov.

regec+vrbova

a r c h i t e k t i