Denný stacionár

SK, Belá nad Cirochou

Sociálny kontakt je pre osoby, ktoré sú odkázané na dennú starostlivosť veľmi dôležitý. S týmto účelom vznikla aj požiadavka na objekt Denného stacionára v jednej z dediniek na východe Slovenska. Budova sa nachádza v zastavanom území obce v spoločnom areály so zdravotníckym zariadením.
Kompatné hmotovo priestorové riešenie v sebe skrýva efektívnu dispozíciu, otvorenú do krajiny presklenými plochami. Jednopodlažný objekt je funkčne rozdelený do dvoch prevádzkových častí a to stravovacej a spoločensko-oddychovej. Spoločensko-oddychovú časť tvorí spoločenská miestnosť, odpočinkové miestnosti, miestnosť pre maséra a  zázemie pre klientov . Spoločenská miestnosť na juhozápade a odpočiváreň na juhovýchode svojou funkciou expandujú do exteriéru na plochu prestrašenej terasy s výhľadmi na okolitú zeleň. Drevená nosná konštrukcia stavby je priznaná v exteriéry stĺpmi, ktoré nesú prestrašenie vstupu a terasy. Fasáda objektu je tvorená dreveným obkladom s regionálnym vzorom.