cementaren

SK, Bánská Bystrica

 

Predmetom projektu je revitalizácia opustenej drvičky vápenca v severnej časti Banskej Bystrice, pre potreby miestnej komunity umelcov ako aj širokú verejnosť. Raster okien je využitý ako multimediálna fasáda. Na 1.NP sa nachádza galéria, malé pódium a kaviareň. 2.NP slúži ako prenajímateľný priestor pre ateliéry a workshopy.

Autori: Regec, Virág

regec+vrbova

a r c h i t e k t i