Komunitné bývanie pre seniorov

SK, Prešovský kraj, Belá nad Cirochou

Zariadenie pre seniorov rodinného typu na komunitnej úrovni predstavuje ďalší krok vo vývoji starostlivosti o seniorov. Prechod od inštitucionálneho typu zariadení, ktoré na prvý pohľad pôsobia ako bytové domy, k zariadeniam na komunitnej úrovni so zabezpečením sociálnych služieb výrazne zvyšuje kvalitu života seniorom.

Komunitné bývanie združuje 6 objektov z ktorých každý objekt obsahuje 2 ubytovacie jednotky. Jeden z týchto objektov obsahuje okrem  ubytovacích jednotiek aj priestory sociálnych služieb. Jednotlivé ubytovacie jednotky sú stvárnené ako malé domčeky so sedlovými strechami , ktoré sú vzájomne stavebne prepojené. Vstupné priestory do jednotlivých ubytovacích jednotiek sú farebne odlíšené, čo uľahčí orientáciu a pohyb. Cieľom je vytvoriť útulné komunitné bývanie s využitím spoločných exteriérových priestorov na sociálny kontakt a spoločné aktivity klientov.
Obvodový plášť objektov je z exteriéru tvorený odvetrávanou fasádou s dreveným obkladom s rôznymi skladbami. Inšpiráciou pre skladby na fasádach  boli drevené štíty domov v regióne.