top of page

Školiace centrum remeselnej výroby

Tornaľa

Slovak English

Budova na Hurbanovej ulici v Tornali bola postavená ako materská škola. Neskôr slúžila pre potreby Gymnázia v ktorého susedsve stojí. Momentálne patrí pod Strednú odbornú školu a bude využívana ako detašované edukačné pracovisko pre odborné vzdelávanie. 
Pôvodný objem stavby je v nárhu očistený od dodatočných prístavieb. Výsledkom je jednoduchý obdĺžnikový pôdorys s vystupujúcim zádverím k bočnému vstupu. Pred vstupom z dvora bude doplnená oceľová konštrukcia prestrešenia, pod ktorou bude prebiehať vyučovací proces v exteriery.

Jedným z princípov návrhu obnovy je zachovanie pôvodných detailov a proporcií domu.S týmto cieľom je zachovaný tvar a sklon strechy, detaily fasády ako a farebnosť a členenie okien.

Viaceré stavebné úpravy, ktorými budova v minulosti prešla boli podnetom ku konceptu v ramci ktorého sú prezentované jednotlivé etapy existencie budovy. Fasáda bude opatrená omietkou s dvoma povrchovými štruktúrami. Na sokli a v častiach fasády na ktorých došlo k zamurovaniu otvorov, alebo bola stena v minulosti v styku s ďalšími stavebnými konštrukciami je navrhovaná štrukturovaná omietka hladená. Na ostatné časti obvodového plášťa je štruktúrovaná omietka v kombinácii s hrebeňovou technikou – vertikálne pásy. Týmto spôsobom sa aj pri zachovaní rovnakej farebnosti a materiálovej bázy na celej fasáde, budú prezentovať stavebné úpravy ktorými budova v minulosti prešla.  Koncept prezentovania historického vývoja budovy nadobúda ďalší rozmer kedže budova bude slúžiť pre výučbu odboru stavebná výroba. Samotná budova takto môže slúžiť ako edukačný prostriedok. V interiéry sú tiež prezentované miesta na ktorých sa v minulosti nachádzali priečky. Povrchy stien podláh a stropov sú v týchto pozíciách farebne odlíšené.
Slovenským unikátom je aj extenzívna vegetačná valbová strecha.

bottom of page